20 Haziran 2013 Perşembe

Virginia Woolf - Kendine Ait Bir Oda

   

      Okuduğum güzel bir kitabı bitirince, huzur bulurum. Virginia Woolf'un bu kitabı da kapağını kapattığımda bana bu duyguyu hissettirdi. Kitabın ana konusunu Virginia Woolf'un kız öğrencilere Kadınlar ve Kurmaca hakkındaki konuşması şekillendirse de üzerine basa basa vurguladığı konu kadınların maddi bağımsızlığı ve kendine ait alanlara sahip olmaları. Bunu da 16. yüzyıldan 19. yüzyılla kadar kadın neden Edebiyatta yer almamış, alamamış bunun çözümlemesini büyüleyici cümleleriyle açıklıyor. Son olarak da kitabın oluştuğu 1928 yılında geleceğe yönelik kadınlarla yazım dünyası arasında olumlu tablo çizerek sözlerine son veriyor.

       Kitap, Virginia Woolf'un tüm kadınlara seslenişi ve edebiyattaki kadın hareketinin zamansal eğrisini onların gözünün önüne sermesi bir açıdan. Buradaydık, buraya geldik, bayrak sizde demenin bir diğer yolu kısaca. Bunu öyle edebi çözümlüyor ki her cümlesi ağzınızda acı tatlı bir iz bırakıyor. 

      Okudum, defalarca okuyabilirim. 

      Seni çok sevdim Virginia Woolf, iyi ki yazmışsın.